Räkna ut kostnaden för ditt jaktkort


Älg
Småvilt
Summa
Förklaring
Mimimum areal: {{MinAreal}} ha
Kostnad per ha, Älg: {{PerHaÄlg}}/ha
Kostnad per ha, Småvilt: {{PerHaSmåvilt}}/ha

Markavgift:
  (Minimum areal - Egen areal) * Kostnad per ha